Total termeni introduși: 87


Ă


Â


A

#
aberaţie

ru   аберрация, искажение

fr   aberration

en   Aberration

def.   Incapacitatea obiectivului foto de a reproduce o imagine perfectă.

#
aberaţie cromatică

ru   хроматическая аберрация

fr   aberration chromatique

en   chromatic aberration

def.   Zone ale imaginii care suferă o descompunere cromatică.

#
aberaţie de sfericitate

ru   сферическая аберрация

fr   aberration sphérique

en   spherical aberration

def.   Concentrarea moale a sursei de lumină cauzată de diferenţa de focalizare a razelor de lumină care trec prin lentila obiectivului la distanţe diferite de axa optică.

#
aberaţie geometrică

ru   геометрическая аберрация

fr   aberration géométrique

en   geometrical aberration

def.   Aberaţie a sistemelor optice, în care unei axe drepte a subiectului îi corespunde o curbă în imaginea realizată de obiectiv.

#
acromat

ru   ахромат

fr   achromatique

en   achromatic

def.   Obiectivele în care aberaţia cromatică este ajustată pentru culorile alb şi negru.

#
adaptor

ru   адаптер, переходник

fr   adaptateur

en   adapter

def.   Dispozitiv ce permite funcţionarea normală a două elemente incompatibile.


anoptic

anoptique

Sistem de redare a imaginilor fără implicarea unor mijloace optice.

#
apertura

ru   апертура

fr   aperture

en   aperture

def.   Gradul de deschidere a diafragmei prin care lumina pătrunde în aparatul foto.

#
apocromat, APO

ru   апохромат

fr   apochromatique

en   apochromatic

def.   Obiectivele (în special pentru Teleobiective) în care aberaţia cromatică este ajustată pentru trei sau mai multe culori.

#
artefact

ru   артефа́кт

fr   artefact

en   artifact

def.   Alterarea vizuală nedorită care apare în cadrul unei imagini digitale, cauzată deseori de supracompresia datelor, cum ar fi comprimări şi decomprimări de tip JPG.

#
asferică

ru   асферический

fr   asphérique

en   aspherical

def.   Sunt entilele care au o suprafaţă mai complexă decât cea sferică ce permite razelor de lumină axiale o focalizare mai apropiată, iar celor periferice (raze de lumină) mai departe, diminuând astfel efectul curburii de câmp.

#
astigmatism

ru   астигматизм

fr   l’astigmatisme

en   astigmatism

def.   Un tip de aberaţie (distorsiune) a obiectivului ce permite focalizarea în planuri diferite şi care constă din două segmente perpendiculare situate pe aceiaşi axă la o distanţă unul faţă de celălalt.

#
autofocus, AF

ru   автофокус

fr   l’autofocus

en   autofocus

def.   Funcţia care permite focalizarea în mod automat şi care determină claritatea imaginii.


B

#
balans de alb automat, AWB

ru   автоматический баланс белого, автоматический режим баланса белого

fr   équilibrage automatique des blancs, réglage automatique des blancs

en   automatic white balance

def.   Ajustarea automată de către camera digitală a proporţiei necesară din fiecare culoare fundamentală (RGB).

#
balans de alb, WB

ru   баланс белого

fr   balance des blancs, équilibrage des blancs, réglage des blancs

en   white balance

def.   Funcţie a camerei digitale ce permite ajustarea dominanţei de culoare fundamentală (RGB).

#
blendă

sin   reflector

ru   отражатели

fr   réflecteur

en   reflector

def.   Bucată de material reflectorizant căptuşit pe un panou flexibil, destinat pentru iluminarea suplimentară şi atenuarea umbrelor a subiectului unei fotografii prin difuzarea şi reflexia luminii solare.


blenda2 vezi parasolar

#
bokeh

sin   blur - termenul englezesc pentru "neclar"

etim.   derivă din japonezul ボケ - "boke" (neclar, confuz)

ru   боке

fr   bokeh

en   bokeh

def.   Efectul de neclaritate (blur) a subiectelor sau a zonelor aflate în afara câmpului de profunzime dintr-o fotografie.


C

#
Centru optic

sin   punct nodal

ru   оптический центр

fr   centre optique

en   optical center

def.   Punct situat pe axa optică principală a unui obiectiv fotografic prin care trece raza de lumină fără a fi deviată de la direcţia sa.

#
contrast

ru   контраст

fr   contraste, contraste photographique

en   contrast

def.   Diferenţa în luminozitate dintre zonele cele mai intunecate şi cele mai luminate dintr-o fotografie.

#
contrast de culoare

sin   contrast cromatic

ru   цветовой контраст

fr   contraste des couleurs

en   color contrast

def.   Diferenţa dintre nuanţele de culori dintr-un cadru sau dintr-o fotografie

#
crominanţă

ru   цветность,

fr   chrominance

en   chrominance

def.   Porţiune a semnalului video care include informaţii referitoare la ponderea culorilor fundamentale (roşu, verde, albastru) şi a lungimii de undă dominantă.

#
crop

ru   кроп

fr   crop

en   crop

def.   Opţiune din panoul de intrumente al progamelor de editare, care permite definirea unei anumite zone dintr-o imagine, păstrând elementele cele mai semnificative.


crop factor vezi factor de crop


D

#
desaturaţie

sin   desaturare

ru   десатурация

fr   désaturation, désaturer

en   desaturation

def.   Caracteristică ce defineşte gradul de intensitate cromatică al unei imagini sau al unei culori în amestec cu alb.

#
diafragma

ru   диафрагма

fr   diaphragme

en   diaphragm

def.   Sistemul mecanic format din cinci sau mai multe lamele care formează un orificiu variabil aflat în centrul optic al obiectivului ce permite reglarea fluxului de lumină care străbate obiectivul.

#
difracţie

ru   дифракция

fr   diffraction

en   diffraction

def.   Efect optic format în urma contactului undei de lumină cu marginile orificiului diafragmei.

#
distanţa focală

ru   фокусное расстояние

fr   distance focale, longueur focale

en   focal length

def.   Distanţa în mm de la punctul nodal (centrul optic) al obiectivului focalizat la infinit la planul focal al receptorului fotosensibil (film sau senzor).

#
Distanţa hiperfocală

ru   гиперфокальное расстояние

fr   distance hyperfocale

en   hyperfocal point, hyperfocal distance

def.   Reprezintă distanţa care trebuie să fie focalizat un obiectiv (focalizarea reglată la infinit), diafragma folosită şi dimensiunea senzorului, ce permite ca toate elementele, de la cele mai apropiate le cele mai îndepărtate, să fie clare în fotografie (fotografia de peisaj).

#
dodging

ru   осветление

fr   maquillage

en   dodging

def.   Instrument din programele de editare a imaginilor ce permite modificarea selectivă a luminozităţii anumitor zone dintr-o fotografie.


E

#
exponometru

ru   экспонометр

fr   posemètre

en   exposuremeter, exposure meter, light meter

def.   Dispozitiv de măsurare a luminanţei unei scene ce urmează a fi fotografiată şi de identificare a parametrilor necesari pentru o expunere corectă.

#
expunere

ru   экспозиция

fr   exposition

en   exposure

def.   Debitul total al fluxului luminos care impresionează receptorul fotosensibil al camerei (film sau senzor digital) pe durata fotografierii şi care se măsoară în lux/secundă.


F


F-stop - vezi număr F

#
factor de crop

ru   кроп-фактор

fr   crop factor

en   crop factor

def.   Raportul dintre suprafaţa formatului de referinţă, respectiv dimensiunea filmului de 35mm (36x24mm), numit senzor full frame, şi diagonala unui senzor de alt format.

#
fotoelement

sin   fotosit

ru   светочувствительный элемент, фотодатчик

fr   cellule photosensible, photoélément, élément photosensible

en   photosite

def.   Celula fotosensibilă de bază al unui senzor ce captează şi converteşte fluxul luminos în semnal electric.

#
fotografie

etim.   Derivă din grecescul photos care înseamnă lumină şi graphos care înseamnă a desena

ru   фотография

fr   photographie

en   photography

def.   Arta, ştiinţa sau tehnica de capturare a unei imagini pe o suprafaţă sensibilă la acţiunea luminii sau a altor radiaţii electromagnetice cu ajutorul unui sistem de lentile.


fotosit

sin   vezi fotoelement


G

#
grid1

ru   грид, решётка

fr   grid

en   grid

def.   Rețea de linii verticale și orizontale adesea de formă hexagonală ce formează o grilă montată pe o sursă de lumină precum bliț, soft-box ș.a. care direcționează lumina cu scopul de a o face mai concentrată și a-i oferi imaginii un contrast mai mare.

#
grid2

ru   грид, решётка

fr   grid

en   grid

def.   Rețea de linii verticale și orizontale ce formează o grilă cu scopul de a subdiviza o pagină/o imagine pe verticală și pe orizontală utilizată adesea la programele de redactare a fotografiilor și în vizoarele electronice ale aparatelor foto.


H

#
histograma

ru   гистограмма

fr   histogramme

en   histogram

def.   Reprezentarea grafică a gamei de tonuri de la închis până la deschis într-o fotografie care ne ajută la evaluarea expunerii.


I


Î

#
infinit

ru   бесконечность

fr   infini

en   infinity

def.   Setarea la distanta hiperfocală a obiectivului fotografic aşa încât să permită realizarea unei fotografii în care toate subiectele din imagine să fie redate clar.


Instant Camera


J


K


L

#
lentilă

sin   obiectiv, optică

ru   линза

fr   objectif

en   lens

def.   Element optic realizat din sticlă specială care stă la baza unui obiectiv fotografic.

#
limina actinică

ru   актиничный свет

fr   lumière actinique

en   actinic light

def.   Radiaţia electromagnetică care provoacă reacţii fotochimice asupra materialului fotosensibil.

#
lumină ambientală

ru   окружающий свет

fr   lumière ambiante

en   ambient light

def.   Lumina disponibilă, din jurul unui subiect, deja existentă într-un decor interior sau exterior şi care nu este produsă de către mijloace de iluminare precum bliţ-uri, soft-box-uri ş.a.


lumină de control - vezi lumină de siguranţă

#
lumină de contur

ru   контровой свет, контурный свет, контражур

fr   décrochage

en   back light

def.   Lumina generată de o sursă situată în spatele subiectului, orientată către aparatul foto, având funcţia de a crea volum, de a accentua conturul personajului şi a-l detaşa de decor.

#
lumină de siguranţă

ru   неактиничный свет, фотолабораторный фонарь, защитный светофильтр

fr   lampe inactinique, lumière inactinique

en   safe light

def.   Lumina roşie (în unile cazuri verde) folosită la transferarea imaginii de pe negativ pe pozitiv (hârtie foto).

#
luminanţă

sin   luminiscenţă

ru   яркость

fr   luminance, luminosité, brillance

en   luminance, brightness

def.   Măsura fotometrică a intensităţii luminoase ce cade pe o anumită suprafaţă.


luminiscenţă - vezi

luminanţă


M

#
macro1

ru   макро

fr   macro

en   macro

def.   Imaginea care are în prim plan subiecte foarte mici.

#
macro2

ru   макро

fr   macro

en   macro

def.   Modulul ce are setat funcţiile şi profunzimea de câmp la nivelul optim necesar pentru fotografierea subiectelor foarte mici

#
macro3

ru   макро

fr   macro

en   macro

def.   Obiectivele destinate obţinerii de imagini la scară mare de reproducere cu un raport de 1:1 şi care evidenţiază detalii care nu pot fi văzute cu ochiul liber.

#
monocrom

sin   unicolor

etim.   μονος (monos) - singur, κχρομα (chroma) - culoare

ru   монохромный

fr   monochrome, (termen asociat: monochromatique)

en   monochrome

def.   Fotografia executată în tonuri de o singură culoare.

#
monopied

sin   monopod

etim.   µόνος (monos) - singur, ποδός (podos, de la forma genitivală) - picior

ru   монопод

fr   monopode

en   monopod

def.   Suport cu un singur picior telescopic folosit la stabilizarea camerelor foto şi video.

#
montură

ru   байонет объектива

fr   monture à baïonnette, monture d’objectif

en   bayonet mount, lens mount

def.   Sistem mecanic sau electronic de fixare a lentilei pe o cameră cu obiectiv interschimbabil.

#
multiexpunere

sin   Dublă expunere

ru   двойное экспонирование

fr   expositions multiples

en   multiple exposures

def.   Efectuarea (realizarea) a două sau mai multe expuneri/declanşări pe una şi aceeaşi suprafaţă fotosensibilă.


N

#
număr F, F-stop

ru   диафрагменное число

fr   f : chiffre, ouverture de diaphragme géométrique

en   f number/F-Number, f-stop

def.   Este unitatea de măsură a diafragmei unui obiectiv care constă dintr-un raport între distanţa focală şi diametrul diafragmei.


O

#
Obiectiv

ru   Обиектив

fr   

en   

def.   

#
obturator fotografic

ru   обтюра́тор

fr   obturateur

en   shutter

def.   Dispozitivul mecanic instalat pe aparatul foto cu scopul de a opri sau permite căderea luminii pe placa sau pe filmul fotografic.

#
ochi-de-peşte

sin   obiectiv superangular, obiectiv ultra-larg

ru   рыбий глаз, фотообъектив «рыбий глаз»

fr   fisheye, objectif fisheye

en   Fisheye, Fisheye lens

def.   Obiectiv cu unghi larg de cuprindere situat între 160 şi 220 de grade ce permite captarea imaginilor cu un unghi de vizibilitate mărit.

#
ocular

ru   окуляр

fr   oculaire

en   eyepiece

def.   Sistemul optic convergent sau divergent alcătuit dintr-o lentilă sau dintr-un grup de lentile instalat pe un dispozitiv fotografic cu scopul de a îmbunătăţi claritatea imaginii redată de obiectivul aparatului foto.


P

#
panorama

etim.   din gr. pan horama

ru   панорама

fr   panorama

en   panorama

def.   Imagine cu un unghi de deschidere foarte larg.

#
parasolar

ru   бленда

fr   pare-soleil, pare soleil, paresoleil

en   hood, shade, shield

def.   Dispozitiv montat la extremitatea unui obiectiv cu scopul de a bloca intrarea luminii parazite în obiectiv şi evitarea reflexiilor interne provenite de la sursele externe de lumină.

#
pata de difuzie

sin   pata de neclaritate, cerc de difuzie, disc

ru   пятно рассеяния, кружок рассеяния

fr   cercle de confusion, cercle de diffusion

en   circle of confusion, confusion circle

def.   Elementul cel mai mic dintr-o imagine ce poate fi percepută de ochiul uman ca un punct clar.

#
patină

ru   башмак, горячий башмак

fr   barrette de liaison, griffe, griffe flash

en   flash bracket, hot shoe, pied-sabot (terme associé)

def.   Platforma de montare pe partea superioară a dispozitivului fotografic ce permite conectarea mecanică şi electrică a unui bliţ extern sau a altor unităţi compatibile.

#
pixel

etim.   picture element

ru   пиксель

fr   pixel

en   pixel

def.   Elementul cel mai mic al unei imagini digitale ce conţine informaţii de luminanţă şi de crominanţă.

#
profunzime de câmp (PDC)

sin   adâncime de câmp

ru   глубина резкости

fr   profondeur de champ

en   Depth of Field (DOF)

def.   Porţiunea dintr-o fotografie ce constituie o zonă acceptabilă de clară până şi după punctul de focalizare. Zona de până şi după punctul de focalizare ce constituie un plan acceptabil de clar dintr-o fotografie. cu un nivel acceptabil de clar (focalizare) dintr-o fotografie. acceptabilă de clară dintre punctul de focalizare cel mai apropiat şi punctul cel mai îndepărtat al unei fotografii.


punct nodal - vezi centru optic

sin   centru optic


Q


R

#
rafală (fotografia în rafală, modul rafală)

ru   серийная съемка, режим серийная съемка, режим непрерывной съёмки

fr   mode rafale

en   burst mode, continuous shooting mode, rapid fire mode

def.   Mod de fotografiere ce permite surprinderea în succesiune rapidă a unui subiect în mişcare la o singură apăsare pe butonul declanşator.

#
refracţia luminii

ru   преломление света

fr   réfraction de la lumière

en   light refraction, refraction of light

def.   Schimbarea direcţiei de propagare a luminii atunci când loveşte suprafaţa lentilei optice.

#
rezoluţie1 (a senzorului)

sin   rezoluţia senzorului

ru   резолюция, разрешения, разрешение матрицы

fr   résolution

en   resolution, sensor resolution

def.   Numărul total de fotoelemente sau de coloane şi de linii ce constituie captorul unui aparat foto digital sau al unei camere video.

#
rezoluţie2 (a imaginii)

sin   rezoluţia imaginii

ru   разрешения, резолюция, разрешение изображения

fr   résolution

en   resolution, image resolution

def.   Numărul total de pixeli ce constituie dimensiunile unei imagini.

#
rezoluţie3 (a unui obiectiv)

sin   rezoluţia obiectivului

ru   резолюция, разрешения, оптическая разрешения, разрешающая сила объектива

fr   résolution, résolution optique

en   resolution, optical resolution

def.   Capacitatea unui sistem optic (obiectiv) de a reda detalii fine.


Ș


S

#
saturaţie

sin   saturaţia culorilor

ru   насыщенность, насыщенность цвета

fr   saturation, saturation des couleurs

en   saturation, color saturation, colour saturation

def.   Caracteristică ce defineşte gradul de intensitate cromatică al unei imagini sau al unei culori în amestec cu alb.

#
senzor

sin   captor digital, receptor fotosensibil

ru   матрица, фотодатчик, сенсор камеры, сенсор

fr   capteur, capteur photosensible, déclencheur, capteur d’image

en   sensor, digital image sensor, image sensor

def.   Dispozitivul electronic al unui aparat foto digital sau al unei camere video, format din câteva milioane de fotoelemente (fotosituri), care captează şi converteşte fluxul luminos în semnal digital.

#
simeză

ru   подвесные системы для картин и фотографий

fr   cimaise

en   picture rail, picture moulding

def.   Suport destinat pentru susţinerea tablourilor sau a fotografiilor într-o galerie de artă, fără a mai fi necesară găurirea repetată a pereţilor.


T


Ț

#
test

ru   Блик

fr   hautes lumiéres

en   high lights

def.   


timp de expunere

Intervalul de timp pentru care receptorul fotosensibil al camerei (film sau senzor digital) este expus la lumină.


U


V

#
vizor

ru   видоискатель

fr   viseur

en   viewfinder

def.   Dispozitivul prin care fotograful vizualizează o anumită scenă sau compoziţie similară cu cea care va fi proiectată pe materialul fotosensibil.

#
vizor electronic, vizor digital

ru   электронный видоискатель

fr   viseur électronique

en   electronic viewfinder, EVF

def.   Constă dintr-un monitor video mic adaptat la aparatul de fotografiat care afişează imaginea procesată de către procesorul grafic implicând şi un consum de energie suplimentar.

#
vizor optic

ru   оптический видоискатель

fr   viseur optique

en   optical viewfinder, optical viewer, OVF

def.   Un sistem de lentile şi oglinzi prin care fotograful vizualizează scena care urmează a fi fotografiată în timp real fără nicio procesare a imaginii, fapt ce permite un consum mai redus de energie.

#
vizor unghiular, vizor angular

ru   угловой видоискатель

fr   rapporteur d’angles

en   angle finder

def.   Vizorul care permite fotografului reglarea unghiului de vizualizare, foarte util pentru fotografierea la nivelul solului şi în macrofotografie.


W


X


Y


Z

#
zgomot de imagine

sin   zgomot electronic, zgomot digital

ru   шум, цифровой шум

fr   bruit, bruit numérique, bruit d’image

en   noise, digital noise, image noise

def.   Artefacte cromatice aleatorii şi nedorite apărute pe suprafaţa cadrului create de dispozitivul electronic al camerei sau de alţi factori de mediu.

#
zoom

ru   зум

fr   zoom

en   zoom

def.   Acţiunea de apropiere faţă de un subiect dintr-o imagine sau dintr-un cadru ce urmează a fi înregistrat de către receptorul fotosensibil.

#
zoom digital

ru   цифровой зум

fr   zoom électrique

en   digital zoom

def.   Procedeu electronic de apropiere şi de decupare a unei zone dintr-o imagine prin interpolare, fără a modifica distanţa focală a obiectivului.

#
zoom optic

ru   оптический зум

fr   zoom, optique zoom

en   optical zoom, zoom lens

def.   Acţiunea de a modifica unghiul de vedere al imaginii prin intermediul unui sistem de lentile cu distanţă focală variabilă.