Politică de confidențialitate

Prezentul angajament de respectare a confidențialității explică toate aspectele cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și asigură respectarea principilor referitoare la prelucrare, precum și respectarea drepturilor dvs. cu privire la aceste date, in momentele in care interacționați cu noi in legătură cu produsele și serviciile noastre, in calitatea dvs. de vizitatori sau utilizatori ai website-ului nostru, aspecte stabilite de prevederile legislației europene și naționale în vigoare, respectiv Regulamentul General privind Protectia Datelor (UE) 679/2016 (GDPR), Legea 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a GDPR și/sau cu orice alte decizii pe care le poate emite Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în calitate de autoritate de supraveghere privind protecția datelor cu caracter personal.

Cine suntem?

Societatea Mindfulness Psychology S.R.L., cu sediul în Sibiu, Cisnadie, strada Ion D. Trajanescu Nr.2, Ap. 2 înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.J32/415/2022, CUI 45732456 (denumită în continuare “Societatea” sau “Operatorul” sau „noi”) oferă consultanță in domeniile business și marketing, web development, prin intermediul website-ului www.suportweb.ro și/sau prin intermediul diferitelor aplicații de video conferințe. De asemenea oferim consultanță și în activități de psihoterapie precum Psihoterapie individuală, dezvoltare personala, consiliere de grup.

Pentru orice prelucrare efectuată total sau parțial prin mijloace automatizate, precum și prelucrarea prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal, care face parte dintr-un sistem de evidență a datelor sau care este destinată să facă parte dintr-un sistem de evidență a datelor, vă asigurăm că datele dumneavoastră sunt:

 • Prelucrate în mod legal, echitabil și transparent;
 • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale;
 • adecvate, relevante și limitate pentru ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 • exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate vom lua toate măsurile necesare pentru a ne asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere;
 • păstrate într-o formă care permite identificarea dumneavoastră pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal vor fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice;
 • prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.
 • Serviciile noastre sunt dinamice și introducem frecvent funcționalități noi, ceea ce poate necesita colectarea de informații noi. În cazul în care colectăm date personale cu diferențe materiale sau aducem modificări materiale modului de utilizare a datelor, vă vom notifica și vom modifica și această politică de confidențialitate în consecință.

Care sunt categoriile de persoane vizate?

Există diferite categorii de persoane vizate, în funcție de calitatea pe care persoanele vizate o au în raporturile cu Societatea noastră, noi prelucrând datele acestor persoane vizate pentru diverse scopuri de prelucrare, întotdeauna în baza unui temei legal:

 • vizitatorii suportweb.ro, persoanele anonime, care doar accesează și navighează website-ul;
 • vizitatorii suportweb.ro, persoanele clienți care pot plasa comenzi în vederea cumpărării pachetelor de consultanță oferite de Societate, fără a avea înregistrat un cont în website-ul suportweb.ro, sau care accesează diverse servicii puse la dispoziție de Societate: utilizare formular înscriere („Formular de contact”); plasare și/sau anulare pachet consultanță; cumpărare pachet consultanță; retragere din contract și primirea contravalorii sedințelor de consultanță plătite; înregistrare diverse solicitări prin utilizarea unuia dintre canalele de comunicare puse la dispoziție de Societate (ex. mesagerie instant Facebook și/sau WhatsApp, Formular de Contact); descărcare broșură prezentare; abonare newsletter;
 • utilizatorii website-ului nostru suportweb.ro, persoanele clienți sau potențiali clienți, ce au înregistrat un cont de utilizator în cadrul website-ului suportweb.ro și care îl utilizează pentru diverse servicii puse la dispoziție de Societate: utilizare formular înscriere („Formular de contact”); plasare și/sau anulare pachet consultanță; cumpărare pachet consultanță; retragere din contract și primirea contravalorii serviciului de consultanță plătit; înregistrare diverse solicitări prin utilizarea unuia dintre canalele de comunicare puse la dispoziție de Societate (ex. mesagerie instant Facebook și/sau WhatsApp, Formular de Contact); descărcare broșură prezentare; abonare newsletter;
 • potențiali parteneri sau partenerii de afaceri ai Societății, persoanele care au calitatea de angajat, colaborator, reprezentant sau alt potențial partener, ori acționar direct sau indirect ori beneficiar real, al unui potențial client/client, potențial furnizor/furnizor sau alt potențial partener/partener de afaceri al Societății.


Cu ce scop vă prelucrăm datele cu caracter personal?

Scopul principal pentru care prelucrăm datele dvs. personale este acela de a asigura faptul că înțelegerile contractuale dintre noi pot fi implementate în mod corespunzător, astfel încât relațiile contractuale să poată funcționa fără probleme și să respecte cerințele legale.

Societatea prelucrează datele cu caracter personal pentru următoarele scopuri:

 • oferirea accesului și utilizarea serviciilor suportweb.ro prin asigurarea funcționării corespunzătoare a website-ului;
 • crearea și administrarea contului de utilizator în cadrul suportweb.ro și / sau www.ioanamicu.ro.operarea, protejarea, îmbunătățirea și optimizarea suportweb.ro și experienței utilizatorilor si clienților, cum ar fi efectuarea de analize, statistici și cercetări;
 • încheierea contractelor de vânzare/școlarizare pachetele de consultanță, serviciile de web development oferite de Societate, prin înscrierea și preluarea comenzilor, inclusiv validarea și facturarea acestora;
 • soluționarea eventualelor retrageri din contract privind înscrierile la sedintele de consultanță achiziționate/achitate și rambursarea contravalorii acestora conform prevederilor legale;
 • rezolvarea diverselor solicitări/reclamații de orice natură privind produsele și serviciile achiziționate;
 • transmiterea unor mesaje privind produsele sau serviciile achiziționate (anulări, amânări, modificări de orice natură privind pachetele de consultanță, actualizări, alerte de securitate și notificări de cont;
 • marketing și publicitate;
 • securitatea și paza dvs.prevenirea, detectarea sau investigarea fraudelor, ​​încălcările de securitate și activitățile care sunt sau pot fi interzise sau ilegale, precum și pentru apărarea si exercitarea drepturilor noastre conform legii;
 • rezolvarea solicitărilor din partea autorităților publice ori pentru a îndeplini cerintele legale (ex. cele specifice legislației financiar-contabile, fiscale sau prevenirea spălării banilor);
 • gestionarea relației de afaceri dintre noi și un potențial client/client, potențial furnizor/furnizor sau alt potențial partener/partener de afaceri, în cazul în care aveți calitatea de colaborator, reprezentant sau persoana de contact al respectivului client, furnizor, partener de afaceri;

În cazul în care intenționăm să prelucrăm ulterior datele dumneavoastră cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, vă vom furniza, înainte de această prelucrare ulterioară, informații privind scopul prelucrării și orice informații suplimentare relevante solicitate de dumneavoastră.

Ce baze legale folosim pentru a prelucra datele cu caracter personal ale dumneavoastră?

Temeiurile legale pentru prelucrarea datelor dumneavoastră sunt:

 • consimțământul (art. 6 (1) a) din GDPR) în cazul efectuării unor poze și/sau înregistrări video în cazul ședințelor de cunsultanță plătite, ce pot fi folosite de noi pentru promovarea produselor și serviciilor noastre sau de către participanți prin intermediul diferitelor canele de comunicare media offline și online;
 • executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (art. 6 (1) b) din GDPR) pentru scopurile privind crearea și administrarea contului de utilizator online în cadrul suportweb.ro și / sau ioanamicu.ro;
 • transmiterea unor alerte de securitate și notificări de cont;executarea unui contract la care persoana vizată este parte (art. 6 (1) b) din GDPR) pentru scopurile privind încheierea contractelor de vânzare/școlarizare pentru pachetele de consultanță organizate de Societate;
 • soluționarea eventualelor retrageri din contract ale pachetelor de consultanță achiziționate/achitate și rambursarea contravalorii acestora conform prevederilor legale;
 • rezolvarea diverselor solicitări/reclamații de orice natură privind produsele și serviciile achiziționate; transmiterea unor mesaje privind produsele sau serviciile achiziționate (anulări, amânări, modificări de orice natură privind (anulări, amânări, modificări de orice natură privind pachetele de consultanță, actualizări;
 • executarea unui contract la care persoana vizată este parte (art. 6 (1) b) din GDPR) pentru scopul privind gestionarea relației de afaceri dintre Operator și un potențial client/client, potențial furnizor/furnizor sau alt potențial partener/partener de afaceri, în cazul în care aveți calitatea de colaborator, reprezentant sau persoana de contact al respectivului client, furnizor, partener de afaceri;
 • interesul legitim (art. 6 (1) f) din GDPR) pentru scopurile constând în oferirea accesului și utilizării serviciilor website-ului suportweb.ro prin funcționarea corespunzătoare a acestuia; operarea, protejarea, îmbunătățirii și optimizării suportweb.ro și experienței utilizatorilor și clienților;
 • marketing și publicitate;
 • securitatea și paza dvs.;
 • prevenirea, detectarea sau investigarea fraudelor (ex. prin utilizarea înregistrărilor video a sedințelor de consultanță, în cadrul aplicațiilor utilizate pentru desfășurarea acestora (ex. Zoom, Teams);
 • respectarea unor obligații legale pentru scopurile privind încălcările de securitate și activitățile care sunt sau pot fi interzise sau ilegale;
 • apărarea și exercitarea drepturilor noastre;
 • rezolvarea solicitărilor din partea autorităților publice ori pentru a îndeplini cerintele legale (ex. cele specifice legislației financiar-contabile, fiscale sau prevenirea spălării banilor).

Ce tipuri de date colectăm?

Colectăm datele pentru a opera eficient și a vă furniza cele mai bune experiențe legate de produsele noastre. Puteți opta în legătură cu datele pe care le colectăm. Atunci când vi se solicită să furnizați date cu caracter personal, puteți refuza. În cazul în care alegeți să nu furnizați date care sunt necesare pentru a furniza un produs, există posibilitatea să nu puteți utiliza produsul respectiv.

Pentru fiecare scop al prelucrărilor, avem nevoie de anumite date cu caracter personal din partea dumneavoastră, după cum urmează:

 • oferirea accesului și utilizarea serviciilor website-ului suportweb.ro – este posibil să adunăm informații in timpul vizitei dvs. pe pagina de internet a magazinului online, prin instrumentele noastre de colectare automată a datelor (Cookie-uri): adresa de protocol de internet (IP), denumirea domeniului (URL), datele de accesare, istoricul de accesare al clientului (paginile vizualizate, link-urile pe care se face click), codul HTTP de răspuns, datele paginii web de unde se face accesarea, calitatea de octeți utilizata cu ocazia vizitării, datele paginilor vizualizate sau tipul și limba browser-ului utilizat;
 • crearea și administrarea contului de utilizator in cadrul website-ului suportweb.ro: și / sau www.ioanamicu.ro: nume, prenume, adresa de email și numărul de telefon;

Netransmiterea acestei informații va face imposibilă crearea unui cont de utilizator pe site-ul nostru;

 • încheierea contractelor de vânzare/școlarizare pentru pachetele de consultanță organizate de Societate, prin înscrierea și preluarea comenzilor, inclusiv validarea și facturarea acestora; și transmiterea unor mesaje privind produsele sau serviciile achiziționate (anulări, amânări, modificări de orice natură privind (anulări, amânări, modificări de orice natură pachetele de consultanț oferite de Societate: nume, prenume, adresa de email, număr de telefon, adresă, date bancare;

Netransmiterea acestor informații va face imposibilă încheierea unui contract de vânzare între noi și dvs.;

 • emiterea facturii fiscale sau procesarea unei eventuale retrageri din contract și rambursarea contravalorii produsului/serviciului achiziționat;
 • gestionarea relației de afaceri dintre noi și un potențial client, client, potențial furnizor sau alt potențial partener / partener de afaceri, in cazul in care aveți calitatea de colaborator, reprezentant sau persoana de contact al respectivului client, furnizor: nume, prenume, adresa de email, număr de telefon, adresa de corespondență;

Netransmiterea acestor informații va face imposibilă derularea in bune condiții a contractului încheiat între Societate și dvs.;

 • marketing si publicitate: nume, prenume, adresa de email, număr de telefon, date colectate din modulele cookies; Netransmiterea acestor informații va face imposibilă transmiterea newsletterelor către dvs. și/sau oferirea de către noi a unor campanii de marketing personalizate către dvs., conținând informații generale și tematice, informații cu privire la produse/servicii similare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte și promoții;
 • marketing și publicitate: nume, prenume, imagini fotografice, înregistrări video (in cazul interviurilor) și audio (in cazul postcast-urilor);
 • afișării testimonialelor participanților la ședințele de consultanță, atât pe website-ul nostru suportweb.ro, cât și în cadrul unor rețele de socializare și a diferitelor canale de comunicare media offline și online;

Neacceptarea de către dvs. a utilizării acestor date cu caracter personal va face imposibilă promovarea atât a produselor/serviciilor noastre cât și a dvs.;

 • informare, preluare înscrieri pentru sedințele de consultanță, soluționarea eventualelor retrageri din contract și rambursarea contravalorii produselor/serviciilor achiziționate, rezolvarea diverselor solicitări/reclamații de orice natură privind produsele achiziționate, prin intermediul call center-ului: datele personale necesare soluționării solicitărilor dvs. Menționăm că nu există înregistrări audio ale convorbirilor telefonice derulate prin intermediul call center-ului nostru;
 • securitatea și paza dvs., conform prevederilor legale aplicabile și semnalizate corespunzător: _înregistrări video, cu/fără sunet

Putem obține datele dvs. direct de la dvs. sau de la persoane care acționează în numele clientului, furnizorului sau partenerului de afaceri al Operatorului sau de la autorități și instituții publice sau publicații și baze de date care sunt disponibile public sau contractual.

Putem combina informațiile personale cu informații despre tranzacțiile realizate de dvs. în mediul online și în alte interacțiuni cu noi. De asemenea, putem combina informațiile personale cu informațiile pe care le primim din alte surse, cum ar fi parteneri de marketing, baze de date publice, pagini accesibile publicului pe platforme sociale și alte părți terțe.

Alte informații importante

Analizarea comunicărilor în cadrul/prin intermediul website-ului nostru suportweb.ro.

Este posibil să examinăm, să scanăm sau să analizăm comunicările în cadrul website-ului nostru www.suportweb.ro (de ex. distribuirea unei pagini dedicata unui eveniment publicat pe www.suportweb.ro prin intermediul diverselor canale de comunicare – mesagerie instant, platforme de social media, email) pentru prevenirea fraudei, evaluarea riscurilor, conformitatea cu reglementările, investigarea, dezvoltarea produselor/serviciilor, cercetarea, analiza și asistența clienților. De exemplu, ca parte a eforturilor noastre de prevenire a fraudei, scanăm și analizăm mesaje pentru a masca informațiile de contact și referințele la alte site-uri web. În unele cazuri, este posibil să scanăm, să examinăm sau să analizăm mesaje pentru a depana, a îmbunătăți și a extinde ofertele de produse/servicii. Folosim metode automatizate acolo unde este posibil. Cu toate acestea, ocazional, este posibil să fie necesar să examinăm manual unele comunicări, cum ar fi investigațiile privind frauda și asistența pentru clienți, sau să evaluăm și să îmbunătățim funcționalitatea acestor instrumente automate. Nu vom examina, vom scana sau analiza comunicările dvs. pentru a trimite mesaje de marketing terță parte către dvs. și nu vom vinde recenzii sau analize ale acestor comunicări.

Aceste activități se desfășoară pe baza interesului legitim al Societății de a asigura respectarea legilor și a Termenilor si condițiilor noastre, prevenirea, detectarea si fraudei, încălcările de securitate și activitățile care sunt sau pot fi interzise sau ilegale promovarea siguranței și îmbunătățirea și asigurarea performanței adecvate a serviciilor noastre.

Legarea conturilor terților

Puteți să vă conectați în contul dumneavoastră de utilizator online cu contul dvs. la un serviciu de rețea socială terță parte (de ex. Facebook). Persoanele dvs. de contact pentru aceste servicii terțe sunt denumite „Prieteni”. Când creați acest link:

 • unele dintre informațiile pe care ni le furnizați din legătura cu conturile dvs. pot fi publicate în profilul dvs. de cont de utilizator online suportweb.ro;
 • activitățile dvs. de pe suportweb.ro pot fi afișate prietenilor dvs. pe acel website terț;
 • un link către profilul dvs. public despre serviciul de rețea socială terță parte poate fi inclus în profilul dvs. de cont de utilizator online suportweb.ro;
 • alți utilizatori suportweb.ro pot vedea orice prieteni obișnuiți pe care îi puteți avea cu ei sau că sunteți un prieten al prietenului lor, dacă este cazul;
 • alți utilizatori suportweb.ro pot să vadă toate școlile, orașele natale sau alte grupuri pe care le aveți în comun cu acestea, așa cum sunt enumerate în serviciul de rețea socială asociată;
 • informațiile pe care ni le furnizați din legătură cu conturile dvs. pot fi stocate, procesate și transmise pentru prevenirea fraudei și evaluarea riscurilor;
 • publicarea și afișarea informațiilor furnizate de suportweb.ro prin intermediul acestei legături este supusă setărilor și autorizațiilor dvs. pe www.suportweb.ro și pe site-ul terț.

Noi colectăm informațiile dvs. doar din conturile terțelor părți conectate, în măsura în care este necesar pentru a ne asigura performanța adecvată a contractului nostru cu dvs. sau pentru a vă asigura că respectăm legile aplicabile sau cu acordul dvs.â

În plus, dacă alegeți să vă conectați cu contul dvs. de social media la contul dvs. de client sau conectarea la contul dvs. de client din contul dvs. social media, site-ul social media poate să vă împărtășească informații despre utilizarea de către dvs. a serviciilor, inclusiv informații despre profil, informații despre contactele și conținutul pe care l-ați vizionat sau l-ați plăcut. Consultați setările de confidențialitate ale site-ului de social media pentru a controla modul în care informațiile dvs. sunt partajate.

Parteneri și integrare terțe părți

Platforma www.suportweb.ro poate conține legături către site-uri sau servicii terțe, cum ar fi integrarea unor terțe părți, servicii de co-marcă sau servicii de marcă terță parte („Parteneri terți”). Noi nu deținem sau nu controlăm acești parteneri terți și atunci când interacționați cu aceștia, este posibil să furnizați informații direct partenerului terț sau nouă sau ambelor părți. Acești parteneri terțe vor avea propriile reguli privind colectarea, utilizarea și divulgarea informațiilor. Vă încurajăm să examinați politicile de confidențialitate ale celorlalte site-uri pe care le accesați.

Părți ale platformei www.suportweb.ro pot utiliza servicii terțe, cum ar fi Google Analitycs, WhatsApp, Zoom, YouTube, LinkedIn, Instagram, inclusiv API-urile procesatorilor de plăti pentru plățile produselor/serviciilor achiziționate în platforma www.suportweb.ro. Utilizarea acestor servicii se supune politicilor lor de confidențialitate, cum ar fi Termenii și condițiile suplimentare ale Google Analytics, WhatsApp, Zoom, YouTube, LinkedIn, Instagram, procesatorilor de plăți).

Cum vă utilizăm datele cu caracter personal?

Putem folosi, stoca și procesa informații personale pentru a (1) furniza, înțelege, îmbunătăți și dezvolta www.suportweb.ro, (2) a crea și a menține un mediu de încredere și mai sigur (cum ar fi respectarea obligațiilor legale și asigurarea respectării Politicile www.suportweb.ro) și (3) furnizarea, personalizarea, măsurarea și îmbunătățirea publicității și a marketingului nostru.

Furnizarea, îmbunătățirea și dezvoltarea website-ului nostru www.suportweb.ro. Putem folosi informațiile personale pentru a furniza, îmbunătăți și dezvolta www.suportweb.ro pentru a:

 • vă permite să accesați și să utilizați suportweb.ro;
 • opera, proteja, îmbunătăți și optimiza suportweb.ro și experiența utilizatorilor și clienților, cum ar fi efectuarea de analize, statistici și cercetări;
 • oferi produse și servicii proprii sau a partenerilor terți pentru clienți;
 • vă trimite mesaje privind produsele și serviciile achiziționate, actualizări sau anulări evenimente, alerte de securitate și notificări de cont;
 • va informa, prelua înscrieri la sedința de consultanță și soluționare a eventualelor retrageri din contract și rambursarea contravalorii produselor/serviciilor achiziționate, rezolvarea diverselor solicitări/reclamații de orice natură privind produsele achiziționate, prin intermediul call center-ului nostru.

Noi prelucrăm aceste informații personale în aceste scopuri, având în vedere interesul nostru legitim în îmbunătățirea www.suportweb.ro și experiența membrilor noștri cu privire la aceasta și unde este necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului cu dvs.

Crearea și menținerea unui mediu de încredere și mai sigur. Putem folosi informațiile personale pentru a crea și menține un mediu de încredere și mai sigur, cum ar fi:

 • detectarea și prevenirea fraudelor (prin utilizarea înregistrărilor video a sedințelor de consultanță, în cadrul aplicațiilor utilizate pentru desfășurarea acestora (ex. Zoom), încălcările de securitate și activitățile care sunt sau pot fi interzise sau ilegale, spamului, abuzului și a altor activități dăunătoare;
 • desfășurarea investigațiilor de securitate și evaluări ale riscurilor;
 • efectuarea unor verificări a bazelor de date și a altor surse de informare, inclusiv verificări de fond sau de poliție, în măsura permisă de legile aplicabile (în situații limitate, în cazul organizării competițiilor si jocurilor sportive) și cu consimțământul dumneavoastră;
 • respectarea obligațiile legale;
 • rezolvarea orice litigiu cu oricare dintre membrii noștri și aplicarea acordurile noastre cu terțe părți;respectarea Termenilor și Condițiilor noastre și alte politici;
 • securitatea și paza dvs., conform prevederilor legale aplicabile si semnalizate corespunzător – înregistrări video, cu/fără sunet.